Logo Agrometeorologisch adviesbureau Erno Bouma
Deutsch
English
Lezingen en cursussen


Verlengen spuitlicenties


Informatie aanvragen


Contact


Lezingen en Cursussen


Weer & Gewasbescherming

Waarom kun je insecticiden en fungiciden niet samen spuiten voor een goed effect? Waarom moet je aardappelopslag niet in een schrale, zonnige periode stippen? Waarom kun je tijdens windstille momenten beter helemaal niet spuiten?
Vragen waarop in de lezingen en cursussen Weer & Gewasbescherming antwoord wordt gegeven. Onmisbaar voor akkerbouwers, telers van bloembollen, loonwerkers, vollegrondsgroentetelers en veehouders. Kortom iedereen die met gewasbescherming te maken heeft.


Lezingen

In de lezingen wordt duidelijk uitgelegd aan een ieder die in de dagelijkse praktijk met de gewasbescherming buiten bezig is, hoe de verschillede weerparameters van cruciaal belang zijn voor de werking van de gewasbeschermingsmiddelen.
Via de weersingang: Klimaat/algemeen weer, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid wordt een duidelijk inzicht gegeven hoe deze weerparameters niet alleen van belang zijn voor de ziekten en plagen. Maar ook voor de opname, hechting en werking van de gewasbeschermingsmiddelen en verder hoe deze onderling op elkaar ingrijpen.
Uiteraard is er ruimte om de lezing in te vullen naar eigen voorkeur.


Cursussen

In cursusverband kan veel dieper worden ingegaan op de hele materie. Worden in de lezingen een paar weerseenheden (temperatuur en vocht in de lucht) meegenomen, in de cursussen is ruimte om uitgebreider bij alle weerseenheden die van belang zijn voor ziekten en plagen, de werking en opname van gewasbeschermingsmiddelen en de spuitwerkzaamheden stil te staan. Ook worden de achtergronden van de beslissingsondersteunde systemen (BOS’sen) als GEWIS en CerDis toegelicht. Leidraad tijdens de cursus is het boek Weer & Gewasbescherming. Uiteraard is er ruimte om de cursus in te vullen naar eigen voorkeur.


Boek


Lezing als marketinginstrument

Wat is er mooier dan uw relaties uit te nodigen voor een lezing of cursus over een onderwerp dat iedereen dagelijks bezighoudt. En hen vervolgens naar huis te laten gaan met een hoofd vol nieuwe kennis en een boek om deze kennis later na te slaan en te verdiepen. Het leert uw relaties vooral op een nieuwe manier naar het weer te kijken en ontkracht enkele hardnekkige mythen rondom het weer en gewasbescherming.


Meerdaagse cursus

Een meerdaagse cursus behoort ook tot de mogelijkheden. Deze duurt anderhalf dagdeel. Een cursusdagdeel bestaat uit een theoretische onderbouwing en een praktisch gedeelte met vele concrete voorbeelden. De kosten worden in overleg bepaald* en zijn inclusief het boek ‘Weer & Gewasbescherming’.
*Bij een minimumaantal van 10 deelnemers en een maximum van 25.